KREDITI

Vi ste ovde Home Krediti

POSEBNA PONUDA

Registracija vozila na 6 rata BEZ KAMATA

Prednosti:
 • mogućnost kreditiranja bez jemaca i sudužnika,
 • povoljniji od dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i kreditnih kartica,
 • brzina i jednostavnost pri obradi tahtjeva,
 • plaćanje rata putem trajnog naloga ili administrativnom zabranom.
NAPOMENA:
 • Nosilac kredita ne mora biti i vlasnik vozila,
 • Iznos kredita može biti i umanjen ako klijent ima vlastitog učešća,
 • Rok kredita može biti 2 mjeseca, 3 mjeseca, 4 mjeseca, 5 mjeseci i 6 mjeseci,
 • Kredit se može otplatiti i prijevremeno BEZ NAKNADE.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • zahtjev za kredit i administrativne zabrane ili Izjava o zapljeni sredstava,
 • kopija lične karte (ne mora biti ovjerena),
 • potvrda o prebivalištu (cips) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne dozvole,
 • tri platne liste ili izvod sa tekućeg računa za protjeklih 6 mjesecitri posledna čeka od penzije

PROCEDURA REGISTRACIJE